Putovná interaktívna výstava

SCHOLA LUDUS:
PREKVAPENIA V KVAPALINÁCH

SCHOLA LUDUS ponúka svoju v poradí šiestu interaktívnu výstavu PREKVAPENIA V KVAPALINÁCH.

Výstava je určená na putovanie – do škôl, múzeí, centier voľného času, kultúrnych domov a podobne.

Čo nájdete na výstave?

Zdanlivo nič viac, len uzavreté trubice s kvapalinami. Keď sa ich dotknete, keď pretočíte rám so skúmavkami do opačnej polohy, naše exponáty ožijú. Niektoré vás prekvapia tým, ako fungujú, niektoré jednoducho potešia svojou krásou.

Bublinky, vlnky, víry, jednoduché telieska... Chaos v poriadku a poriadok v chaose. Nemiešateľné kvapaliny, sedimentácia a iné. Všetko sú to javy bez zvláštnej mechaniky, ktoré opäť a opäť prebiehajú vždy skoro rovnako. A nielen to. Na výstave nájdete aj veľa otvorených problémov na riešenie.

Výstava je nenáročná na inštaláciu. Pozostáva z 29 drevených objektov – stojanov určených na stoly (stoly nie sú súčasťou výstavy). Vyžaduje priestor 100 – 150 m2. K výstave je pripravená brožúra s fyzikálno-chemickým opisom prebiehajúcich javov.

V prípade záujmu ponúkame k výstave metodický seminár, na ktorom vysvetlíme zámer výstavy z hľadiska súčasného vedeckého poznania a potrieb jednotlivca i spoločnosti, priblížime a spolu s účastníkmi rozoberieme obsah výstavy a možnosti jej využitia v školskom a mimoškolskom vzdelávacom procese. Seminár je zároveň reklamnou akciou pre učiteľov škôl, aby sa o výstave dozvedeli viac a rozhodli sa ju navštíviť aj so svojimi žiakmi.

 

SCHOLA LUDUS

FMFI UK

Mlynská dolina

842 48 Bratislava 4

 

tel. 02/ 602 95 412, fax. 02 / 654 12 305, e-mail: schola@fmph.uniba.sk