logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
 
SCHOLA LUDUS
pre učiteľov
z praxe
vzdelavanie
           
           
  Ponuka zvyšovania kvalifikácie formou PhD. štúdia
 

Študijný odbor: Teória vyučovania fyziky
Školiteľ: RNDr. Katarína Teplanová, PhD.
Školiteľ – špecialista: Mgr. Viera Haverlíková, PhD.

Ponuka zvyšovania kvalifikácie formou PhD. štúdia pre učiteľov fyziky a príbuzných predmetov.
Doktorand si v rámci 4 ročného štúdia vytvorí výchovno - vzdelávací program a uvedie ho do praxe. Program obsiahne základy fyziky aj najnovšie poznatky vedy a techniky.
Pri realizácii programu sa uplatnia stratégie a nástroje učenia SCHOLA LUDUS.
Konkrétne témy doktorandských prác budú špecifikované na základe osobnej konzultácie s ohľadom na záujmy uchádzača.

Témy:
1. Vzdelávacie hry vo fyzike
Tvorba fyzikálnych vzdelávacích hier a overovanie ich vplyvu na zmenu postoja žiakov k fyzike a jej výučbe, na rozvoj poznávacích, sociálnych a komunikačných kompetencií, na trvácnosť získaných poznatkov. Vytvorenie typológie vzdelávacích hier.

2. Podpora koncepčného učenia vo vyučovaní fyziky
Tvorba a overovanie vzdelávacích programov formálneho a neformálneho fyzikálneho poznávania, ktoré vychádzajú z prvotných koncepcií učiacich sa, s dôrazom na stimuláciu zmeny smerom k uznávaným fyzikálnym koncepciám. Výskum stratégií učenia vedúcich ku koncepčným zmenám.


Kontakt: