logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  matejka
RNDr. Michal Matejka, PhD
 
     
 
  • vedecký pracovník SCHOLA LUDUS Centra pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na FMFI UK v Bratislave
  • vývoj a experimentálne overovanie programov a materiálov neformálneho vzdelávania so zameraním na transformáciu najnovších vedeckých výsledkov do školskej praxe
  • VŠ učiteľ
  • zoznam publikácií
  SL      
 
 
  <