Branislav Belko
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom
Vek autora(ov): 13 rokov

Spoľahlivosť svetla?
Na tomto obrázku vidíme preteky medzi svetlom a rádioaktívnym gamma žiarením. Svetlo a gamma žiarenie majú vo vákuu rovnakú rýchlosť, približne 300 000 km/s. Trik je v tom, že svetlo sa v ortuťových parách spomalí, ale gamma žiarenie nie a za týchto okolností môže gamma žiarenie vyhrať. Preto sa pýtam: je svetlo spoľahlivo najrýchlejšie? Alebo ho možno predbehnúť? Ako vidíme na obrázku, svetlo preteky prehralo - aj keď s malou fintou, ha-ha!