Patrícia Hollá
ZŠ Pionierska, Gbely
Vek autora(ov): 13 rokov

Preskočila iskra
Medzi nabitými telesami môže preskočiť elektrická iskra. O preskočení iskry sa v bežnom živote hovorí aj o vzťahu.