Tomáš Bielik
ZŠ Kuraľany
Vek autora(ov): 9 rokov

Zložitý život papiera
Kde sa podeli naše stromy? Namiesto stromov z našej planéty vyrástla hora papiera. Ľudia pomóóóc!