Matej Vaculka
ZŠ Pionierska, Gbely
Vek autora(ov): 12 rokov

Plávanie telies na vode
Na vode plávajú telesá, ktoré majú menšiu hustotu ako voda. Olej menšiu hustotu má, ale nestačí, keď sa ním potrieme.