Daniela Vargová
ZŠ Kuraľany
Vek autora(ov): 9 rokov

Škola budúcnosti
Rozvoj techniky, počítačov a informácii čoraz viac zasahuje do všetkých oblastí života. Budeme v budúcnosti chodiť do školy? Kto bude za mňa chodiť do školy? Budú to automatizovaní roboti. Budú sa za mňa aj učiť?