Berenika Macáková
ZŠ A. Kmeťa, Levice
Vek autora(ov): 14 rokov

Zrkadlo
Vodič asi nedával pozor na hodinách fyziky, inak by sa nečudoval opačnému nápisu na sanitke.