Mária Horváthová, Natália Hudáková
Gymnázium Alejová, Košice
Vek autora(ov): 50, 17 rokov

Avogadro
Avogadrovo ćíslo určite nie je telefónne číslo.