Mária Horváthová, Natália Hudáková
Gymnázium Alejová, Košice učieť/žiak
Vek autora(ov): 50,17 rokov

Gravitačná sila
Newtonov gravitačný zákon hovorí, že gravitačná príťažlivá sila s rastúcou hmotnosťou telies narastá...