logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  SL
Komplexné tvorivé myslenie (1)
 
 
Rozvoj serióznej tvorivosti na báze jednoduchých experimentov.

• Vedecké myslenie podľa Poppera, Lakatosa, Feyerabenda, Bohma a de Bona.
• Komplexný prístup k poznávaniu reality s nástrojmi SCHOLA LUDUS.

Výučba sa realizuje formou objavno-tvorivej dielne.

   
 
 
  <