logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  SL
Vedecká show (1,2)
 
 

Ako priblížiš laikom, čo vlastne študuješ?
Ako odborne zapôsobíš na svojich budúcich šéfov, či klientov?

Rozvoj serióznej tvorivosti a komunikácie na podporu efektívneho objavovania, chápania, interpretovania a predstavenia vedeckých princípov.
• Vedecké koncepcie a ich interpretácie
• Komunikácia medzi špecialistami, laikmi a profesionálmi,
• Veda, technológia, technika, moderná spoločnosť, populárna kultúra a spoločnosť.
• Veda a vedecký pokrok.
• Paralelné prípady, podobnosti, analógie a bázy modelovania.
• Reálne a myšlienkové experimenty.

Príď si vyskúšať komunikáciu odborníkov s laikmi s uplatnením efektívnych stratégií, nástrojov a zručností tvorivého myslenia.
Vítaní sú študenti rôznych odborov.

   
 
 
  <