logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  SL
Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania
 
 

Keď dvaja vravia to isté, neznamená to, že na to isté aj myslia!

Predstavy detí, učiteľov, študentov a odborníkov o pojmoch a javoch,
ktorými sa zaoberá nielen fyzika, sa líšia.

Každá predstava je legitímna a dá sa využiť v prospech lepšieho porozumenia...

Výučba prebieha v piatok od 9:50 do 11:20 na FMFI UK, v pavilóne F2, v miestnosti -110.

OBSAH PREDNÁŠOK

 1. Teória: Čo sú alternatívne koncepcie, aké sú ich základné znaky
  Praktická ukážka: Konšpiračné teórie


 2. Teória: Ako alternatívne koncepcie ovplyvňujú poznávanie
  Praktická ukážka: Ako verejnosť vníma a chápe vedu

 3. Teória: Výskumné metódy zisťovania alternatívnych koncepcií – Analýza verbálnych protokolov
  Praktická ukážka: Chápanie oblasti Sila a pohyb – test

 4. Teória: Výskumné metódy zisťovania alternatívnych koncepcií – Interview
  Praktická ukážka: Prehľad najčastejších mylných predstáv o sile a pohybe

 5. Teória: Výskumné metódy zisťovania alternatívnych koncepcií – Pojmové schémy
  Praktická ukážka: Prehľad najčastejších mylných predstáv o štruktúre a vlastnostiach látok
   
 
 
  <