logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  hodosyova
Mgr. Martina Hodosyová
 
     
 

Zoznam publikácií

 
 
  • Haverlíková V. – Hodosyová, M.: Vyhodnotenie tvorivo-objavnej dielne SCHOLA LUDUS: Ťažisko v pohybe, Šoltésove dni 2009 (v tlači)
  • Haverlíková V. – Hodosyová, M.: SCHOLA LUDUS Creative-discovery Workshop in Formal and Nonformal Education, In: Proceedings from 17 th Conference of Slovak Physicists (CD), Slovak Physical Society, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-969124-7-6, pp.99-100
  • Hodosyová M.: Tvorivo-objavné dielne vo vyučovaní fyziky, diplomová práca, Bratislava: FMFI UK. 2009. 85 s.
  • Blahutová M. – Horváthová J.: Čo sa môže učiteľ naučiť na detskom fyzikálnom tábore. Bratislava. FMFI UK. 2008, 31s. http://www.fmph.uniba.sk/.../2008/EXP/blahutova_horvathova.pdf
 
 
  <