logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  horvathova
Mgr. Jana Horváthová
 
     
 
  • Interná doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
    téma: Vzdelávacie hry vo fyzike
  • Animátorka letných fyzikálnych táborov „EXPERIMENTÁREŇ“ a fyzikálnych krúžkov „VÍKENDOVÁ EXPERIMENTÁREŇ“
  • Spolupráca na aktuálnych projektoch SCHOLA LUDUS
     
  • zoznam publikácií
 
 
  <