logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
 

Ponuka komplexného vzdelávacieho multimediálneho programu
pre stredné školy

EINSTEINOV SEN A SKÁČUCE DOPPLEROVSKÉ KRAVY
           
 

Cieľ programu:
Cieľom programu je jednoduchým, zrozumiteľným a vtipným spôsobom priblížiť študentom význam pozorovania, rekonštrukcie udalostí, experimentovania a modelovania v procese poznávania. Tak, aby slúžili študentom ako užitočné nástroje ich hlbšieho poznávania a riešenia problémov a učiteľom ako nenahraditeľné „učebné pomôcky“ v ľubovoľnej oblasti a predmete (v matematike, fyzike, chémii, biológii, počítačoch, životnom prostredí ai.)

Leitmotív živého programu:
Vymyslený príbeh s dvoma pozorovateľmi, ktorí registrujú istú sekvenciu udalostí rozdielne. Kto má pravdu? Akčne prevedené myšlienkové experimenty poskytnú prekvapivé odpovede.

V rámci programu sú názorne priblížené viaceré základné typy modelov (obrazový a popisný model, simulácia, krokový model, grafický model, analógia) s dôrazom na relatívnosť poznania a jeho objektivizáciu. Žiaci sú aktérmi živých modelov a vytvárajú si vlastné modely. Zdôrazňujú sa univerzálne pojmy ako sú udalosť, proces, súčasnosť, príčinnosť, relatívnosť; tvorba a interpretácia grafov; myšlienkový experiment a reálnosť; šírenie elektrického signálu, svetla, zvuku (postačujúce sú fyzikálne znalosti na úrovni 9.ročníka ZŠ). Výsledkom modelovania je „objavenie“ Dopplerovho javu. Javu, za dôkaz ktorého pre elektromagnetické žiarenie dostal v roku 1919 Johannes Stark Nobelovu cenu a ktorý podstatným spôsobom ovplyvnil a doposiaľ ovplyvňuje vývoj modernej vedy a techniky. Aplikovaný krokový model má pre študentov taktiež veľký význam pre ich neskoršie pochopenie skutočnej úlohy počítačov vo vede a technike ako aj pre tvorbu ich vlastných modelov.

Uplatňovaný vzdelávací prístup je novinkou nielen u nás, ale aj vo svete. Program „Einsteinov sen...“ otváral európsky festival učiteľov Science on Stage 2005, ktorý sa konal v novembri 2005 v Ženeve.

           
 
     
           
 

Program bol preložený do angličtiny: "Einstein and the jumping Doppler´s caws"
Projektová skupina SCHOLA LUDUS mala úvodné plenárne vystúpenie - hodinový populárno-vedecký program / interaktívne divadlo: "Einstein and the jumping Doppler´s caws" na Európskom podujatí Science on Stage 1
(CERN, Geneva, Switserland, 21 - 25 November 2005).

Einstein And The Jumping Doppler Cows (Slovakia)
This multifaceted show / presentation  by four people (supported by multimedia and physical handouts) gives a full lesson plan for alternative teaching of the Doppler effect with live "student" simulations that have surprised and amused even experienced teachers.  The presentation proceeds from, a science fantasy story of Einstein's dream about the jumping Doppler cows, as related to different ratios of the speeds of light, sound and of the electric current in aluminium electric fences.

Miesto realizácie:
Na prihlásenej strednej škole, alternatívne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Doba trvania programu:
základný program - dve vyučovacie hodiny s možnosťou ďalšieho rozšírenia podľa záujmu a potrieb školy a študentov.

Program sa realizuje pre školy.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

           
 
Vzdelávací program SCHOLA LUDUS
„Einsteinov sen a skáčuce dopplerovské kravy“
sa uskutoční vďaka podpore spoločnosti ANASOFT APR s.r.o.
a Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Myšlienka