logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Tábor
           
 
Letný fyzikálny tábor
SCHOLA LUDUS

pre bádateľov vo veku 9-15
pre vedcov v zácviku vo veku 15-18

EXPERIMENTÁREŇ
 
Experimentáreň
           
  Prezentácia táborov SCHOLA LUDUS: Experimentáreň

Fotogaléria táborov
 
     
  Vybrať si môžete jeden z dvoch turnusov:
   I. turnus:    13. júla – 17. júla 2015
   II. turnus:   20. júla – 24. júla 2015
v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave
(vo vnútri aj v okolitej prírode).

ČO BUDEME ROBIŤ?
Hrať sa, vymýšľať, robiť pokusy,...
Tento rok na tému PRÍPAD PRE FYZIKU

Vytvoríme databázu, budeme pátrať,
dešifrovať, dokazovať, zapojíme hlavu, ruky, celé telo...

Chceš si to vyskúšať? Prihlás sa! pdf

Chceš sa dozvedieť viac? Pozri si rámcový program tábora

CENA: 80,- €
zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, pomôcky a materiál na pokusy, odborné vedenie

AKO SA DÁ DO TÁBORA PRIHLÁSIŤ?
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu pdf, prípadne Vám ju na požiadanie zašleme.
Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca, „Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníkapdf a k nahliadnutiu potvrdenie o úhrade poplatku.

Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite do 26. júna 2015 na adresu:

SCHOLA LUDUS
FMFI UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4

Viac informácií tel. 0918 / 95 55 72, e-mail: haverlikova@scholaludus.sk