logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
           
 
Tvorivé objavovanie

 

 
   
     
 
SCHOLA LUDUS
     
     
 
Realizácie 2009
 
     
 

Termín realizácie

Śkola

Kontaktná osoba

Počet zúčastnených žiakov

    5. - 9.10.2009

 Gymnázium Golianova Nitra

Mgr. Molnárová

499

19. - 23.10.2009

 Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda

RNDr. Kissová

439

  9. - 13.11.2009

 Gymnázium A. Vrábla Levice

Mgr. Klaudíniová

726

23. - 27.11.2009

 Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa

Mgr. Vinclavová

294

  7. - 11.12.2009

 Gymnázium Metodova Bratislava

RNDr. Camara

700

 
 
Program sa realizoval v súčinnosti s projektom SCHOLA LUDUS on line, ktorý rieši Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0395-09.

 
 

Využitie "Tvorivého objavovania" vo vzdelávacom procese /Gymnázium Metodova - Bratislava/.

 
 
Ťažisko v pohybe
Program "Tvorivé objavovanie - Do vedy až po uši!"
Dňa 27.8.2009 sa konal učiteľský seminár k vedecko-popularizačnému modulu „ŤAŽISKO v POHYBE“. Aj Vy – Vaša škola sa môže stať na celých 5 dní ŤAŽISKOM originálneho pro-vedeckého učenia a poznávania. Účasť na seminári bola podmienkou, aby škola mohla byť zaradená do realizácie programu. Učiteľský seminár aj program realizuje SCHOLA LUDUS Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Garantom programu je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.
/Program učiteľského seminára/
 
     
     
     
     
  <<