logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
           
 
Tvorivé objavovanie

 

 
   
     
 
SCHOLA LUDUS
Súťaž "SCHOLA LUDUS: Reťazová reakcia"

SCHOLA LUDUS zorganizovala v roku 2009 1. ročník súťaže Reťazová reakcia.
Predmetom súťaže bola tvorba „reťaze“ funkčných objektov (fyzikálnych demonštrácií),
z ktorých každý objekt sa dá do chodu po tom, ako sa naň prenesie impulz z predchádzajúceho, pričom reťazová reakcia sa spustí impulzom zvonka. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci i kolektívy.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 5 reťazových reakcií.

Odborná porota v zložení:
• RNDr. Michal Matejka, PhD. (vedecký pracovník - fyzik)
• Mgr. Martina Hodosyová (doktorandka v odbore Teória vyučovania fyziky)
• Mgr. Jana Horváthová (doktorandka v odbore Teória vyučovania fyziky)
• Lukáš Plazák (študent 3. ročníka FMFI UK v odbore fyzika)
hodnotila počet uplatnených fyzikálnych a technologických princípov prenosu impulzu
a celkový umelecký dojem z realizácie reťaze.

Vyhodnotenie:
1. miesto: Juraj Pavlov (9.B), Ďurka Adam (7.C), ZŠ Obchodná 5, Sečovce
2. miesto: Jaško Andrej (Kvarta A), Gymnázium A. Bernoláka, Senec
3. miesto. kolektív 2D, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
4. miesto: kolektív 3D, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
5. miesto: Luhavý Adam, Kováč Adam, Gymnázium Púchov

Účastníci súťaže dostali diplom a knihy z edície "Myšlienky géniov".

   
1. miesto:
Juraj Pavlov (9.B), Ďurka Adam (7.C),
ZŠ Obchodná 5, Sečovce
2. miesto:
Jaško Andrej (Kvarta A),
Gymnázium A. Bernoláka, Senec
4 3
   
3. miesto
kolektív 2D,
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
4. miesto
kolektív 3D,
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
1 2
   
5. miesto
Luhavý Adam, Kováč Adam,
Gymnázium Púchov
 
5  
   
<<