logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

SCHOLA LUDUS
           
 
európsky sociálny fond
 
VEDA HROU
projekt pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií
Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja
 
   
           
 
  Koordinátor projektu: Michal Matejka
  Odborný garant: Katarína Teplanová
  Manažér projektu: Dagmar Šimunová
  Komunikácia so školami: Dagmar Šimunová, Michal Matejka
  Odborní pracovníci: Michal Matejka, Viera Haverlíková, Marián Zelenák, Igor Kollárik
   
   
   
 

  Zážitok z poznávania pre Vašich žiakov, inšpirácia pre Vás a Vašu školu.

  Projekt "VEDA HROU" bol ukončený, ale vzdelávacie moduly sú naďalej v ponuke SCHOLA LUDUS.

  Bližsie informácie Vám rada poskytne manažérka projektu PhDr. Dagmar Šimunová:
  e-mail: simunova@fmph.uniba.sk, tel: 02 602 95 412

 
     
     
 
Zrealizované moduly:

 
 

5. vzdelávací modul
(realizovaný v mesiaci
november 2008)

 
 
TICHO
 
     
     
 
4. vzdelávací modul
(realizovaný v mesiacoch október a november 2008)
 
 
A TO UŽ JE AKÝ STREDOBOD?!
 
     
     
 
3. vzdelávací modul
(realizovaný v mesiacoch apríl až jún 2008)
 
 
Ako sa to kresli!?
 
     
     
 
2. vzdelávací modul
(realizovaný v mesiacoch september a október 2007)
 
 
Potápkaliny
 
     
     
 
1. vzdelávací modul
(realizovaný v mesiacoch február a marec 2007)
 
 
Kvapkaliny