„SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2013“
Výsledky podľa hodnotenia odbornej poroty v kategórii: Dospelí a zmiešané tímy

1. miesto
Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50, 17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice
Počet bodov: 39

Avogadro
Avogadrovo ćíslo určite nie je telefónne číslo.2. miesto
Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50,17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učieť/žiak
Počet bodov: 37

Gravitačná sila
Newtonov gravitačný zákon hovorí, že gravitačná príťažlivá sila s rastúcou hmotnosťou telies narastá...2. miesto
Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50,17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učiteľ/žiak
Počet bodov: 37

Kyvadlo
Paradox skutočnosti, že definícia matematického kyvadla využíva vysoko abstraktný pojem: nehmotná niť
ďalšie najlepšie hodnotené vtipy
   

Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50, 17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice žiak/učiteľ
Počet bodov: 36

Y modul
Youngov modul pružnosti je konštanta úmernosti v Hookovom zákone, ktorý platí pre pružnú deformáciu. V našomMgr. Jozef Tušim
PedDr. Peter Štofira
Mgr. Tatiana Majcherová
Vek autora(ov): 32, 35, 37 rokov
CSŠ Školská, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 36

Začíname od Adama
Jablko, ktoré Eva podala Adamovi on nahryzol, odhodil ho v strachu pred Všemohúcim. Cestovalo v čase, spadlo na hlavu Newtonovi a odtiaľ rovno Stevovi Jobsovi, ktorý ho prijal zaMgr. Jozef Tušim
PaedDr. Peter Štofira
Mgr. Tatiana Majcherová
Vek autora(ov): 32, 35, 37 rokov
CSŠ sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 35

Porušovanie zákonov sa trestá
Sudca súdi jogína za porušovanie gravitačného zákona.Mgr. Tatiana Majcherová
Mgr. Jozef Tušim
PaedDr. Peter Štofira
Vek autora(ov): 37, 32, 35 rokov
CSŠ Školská, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 34

Rybacia rovnica spojitosti
Zmenšenie plošného obsahu prierezu potrubia má za následok zväčšenie rýchlosti prúdenia tekutiny. Veľkosť rýchlosti prúdiacej kvapaliny je charakterizovaná hustotou prúdnic-rybičiek. Zväčšenie rýchlosti spôsobí natiahnutie a zmenšenieMgr. Darina Stančeková
Vek autora(ov): 53 rokov
Technická akadémia J. Švermu, Zvolen
Počet bodov: 32

Strach z nevedomosti
Neznalosť optiky vedie k depresiám.PaedDr. Peter Štofira
Mgr. Jozef Tušim
Mgr. Tatiana Majcherová
Vek autora(ov): 35, 32, 37 rokov
CSŠ sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 31

Meranie hlučnosti
Hluk je zvuk, škodlivý svojou nadmernou intenzitou Pre meranie intenzity hluku sa používa najčastejšie jednotka decibel (dB). V literatúre sa často uvádzajú príklady úrovne intenzity hluku napr. prah počuteľnosti 0 dB, tikot budíka 40 dB, štartujúce prúdové lietadlo 120 dB, prah bolesti 130 dB atď. Obrázkový vtip poukazuje na to čo sa ešte môže stať pri neodbornom meraníMária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50, 17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učiteľ/žiak
Počet bodov: 30

Práca
Ak pôsobí sila kolmo na smer pohybu, prácu nekoná.PaedDr. Peter Štofira
Mgr. Jozef Tušim
Mgr. Tatiana Majcherová
Vek autora(ov): 35, 32, 37 rokov
CSŠ Školská, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 29

Stroskotaní fyzici
Stroskotaní fyzici si vedia poradiť s každou situáciou. Keď že ako fanúšikovia futbalu nechceli premeškať zápas zostrojili prístroj na využitie alternatívneho zdroja energie (blesk). Prístroj je tvorený transformátorom, ktorý obsahuje dve hadie cievky s nerovnakým počtom závitov a kondenzátor z korytnačiek na akumulovanie elektrickej energie.Mgr. Tatiana Majcherová
Mgr. Jozef Tušim
P aedDr. Peter Štofira
Vek autora(ov): 37, 32, 35 rokov
CSŠ sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 28

Chuck Norrisov gravitačný zákon
Chuck Norris bol skôr ako všetky zákony.Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50,17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učiteľ/žiak
Počet bodov: 28

Ohm
Jogínske om znie veľmi podobne ako jednotka elektrického odporu.Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50,17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učiteľ, žiak
Počet bodov: 26

Ohyb
Mechanický ohyb a ohyb svetla na štrbine majú spoločné len slovo ohyb.Mária Horváthová
Natália Hudáková
Vek autora(ov): 50, 17 rokov
Gymnázium Alejová, Košice učiteľ/žiak
Počet bodov: 26

Pole
Poznáme rôzne polia: - tie, z ktorých zbierame úrodu - fyzikálne - smetiskovéMgr. Jozef Tušim, PaedDr. Peter Štofira, Mgr. Tatiana Majcherová
Vek autora(ov): 32, 35, 37 rokov
CSŠ Školská, Vranov nad Topľou
Počet bodov: 25

Perpetuum mobile
Pes uteká po bežiacom páse, ktorý je spojený s alternátorom a generuje „elektrinu“, ktorá rozsvecuje vianočný strom aj telku fyzika na dôchodku.