„SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2013“
Výsledky podľa hodnotenia odbornej poroty v kategórii: Základné školy

Najúspešnejšie vtipy:


1. miesto
Samuel Fulec
Andrej Šimon
Vek autora(ov): 15 rokov
ZŠ Vazovova, Bratislava
Počet bodov: 39

Nasýtený roztok
Raz sme písali písomku z chémie a bola tam otázka, čo je to nasýtený roztok. Niektorí z nás to nevedeli a niekto z triedy napísal, že nasýtený roztok je taký roztok, ktorý je najedený čiže nasýtený. Túto odpoveď sme sa rozhodli ilustrovať, pretože2. miesto
Samuel Fulec
Andrej Šimon
Vek autora(ov): 15 rokov
ZŠ Vazovova, Bratislava
Počet bodov: 38

Ako sa správa elektrický vodič v magnetickom poli
Premýšlali sme, že keď zasadíme pšenicu na pole, tak vytvoríme pšeničné pole. Keď zasadíme magnety, vznikne magnetické pole? Alebo magnetické pole na poli? Tiež nás napadlo spracovať tému elektrický vodič ako reálneho vodiča napr. trolejbusu, ktorú sme pôvodne chceli urobiť samostatne, ale napokon sme obe témy spojili do jedného obrázka a vzniklo správanie sa vodiča v magnetickom poli.3. miesto
Katarína Ruttkayová
Martin Raffáč
Vek autora(ov): 13, 12 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 36

Látková premena
Tuhnutie - premena kvapalnej látky na pevnú. V škole pri tabuli má látková premena rôznu podobu.3. miesto
Katarína Ruttkayová
Vek autora(ov): 13 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 36

Kryštalizácia
Nie len pevná látka sa môže vykryštalizovať. Vykryštalizovať sa môže aj charakter človeka - jeho pravá tvár. Kryštalizácia - vznik kryštalizky usporiadanej pevnej látky pri tuhnutí.
ďalšie najlepšie hodnotené vtipy
   
Andrea Geregová
Vek autora(ov): 15 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 35

Chémia v biblii
Čo iné môže vzniknúť zmiešaním chémie s náboženstvom, ak nie dobrý vtip? Rozpustnosť látok udáva množstvo rozpustenej látky v danom objeme.Anna Valkovičová
Vek autora(ov): 14 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 35

Príťažlivá
Zem pôsobí na všetky telesá gravitačnou silou, ktorú vypočítame Fg = m.g Čím väčšia je hmotnosť telesa, tým väčšia je príťažlivá sila.Paulína Paľová
Vek autora(ov): 12 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 33

Sen
Snom každého žiaka je pri odpovedi "vypariť sa". Vyparovanie - premena pevnej látky na kvapalinu. Sublimácia - premena pevnej látky na plyn.Natália Fechová
Vek autora(ov): 14 rokov
ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Počet bodov: 33

Nechápem
Rýchlosť svetla c = 300 000 km/s je najväčšia rýchlosť. Zo slnka získavame solárnu energiu, ale nedokáže nás poháňať rýchlosťou svetla.Matej Hradiský
Vek autora(ov): 16 rokov
ZŠ Karola Supa, Lučenec
Počet bodov: 33

Nebezpečná fyzika
Áááá žeby svetlo?! ... Ľudské telo je tiež elektrický vodič.Matej Hradiský
Vek autora(ov): 16 rokov
ZŠ Karola Supa, Lučenec
Počet bodov: 32

Podkovy
Tie nové podkovy sú famózne! Kúpim ich aj mojej žene! ... Opačné póly sa vždy priťahujúVšetky vtipy