Diana Belinská
SZŠ Moyzesova, Košice, študijný odbor: farmaceutický laborant
Vek autora(ov): 15 rokov

Sila magnetu
Chlapec ktorý má zlomenú nohu sedí na stoličke, pretože ho tá noha veľmi bolí. Chcel by, aby sa nejakým spôsobom dostal ku kľúčom na stolíku. Jeho dobrého kamaráta veľmi mrzí, čo sa mu stalo. Chce mu pomôcť a navrhne mu, že mu tie kľúče prinesie. Chorý chlapec sa vynájde a z vrecka vyberie magnet, ktorým si tie kľúče k sebe pritiahne.