Anna zapletalová, Dominika Zorvanová
Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5, 934 01 Levice
Vek autora(ov): 17, 17 rokov

Ach, tá láska nebeská
Postavy predstavujú správanie sa elektricky nabitých častíc. Dievča, ktoré sedí na lavičke, je záporne nabitá častica, čiže má rovnaký náboj ako chlapec. Keďže sa súhlasne nabité častice odpudzujú, dievča predstavuje odmietnutie chlapca, ktorý sa rozhodol pre inú. Silové pôsobenie medzi slečnami je zanedbadeľné pre nás v tejto situácii, lebo náš vtip je zameraný na príťažlivosť medzi chlapcom a jeho partnerkou. Blesk predstavuje úplný smútku odmietnutej. Vzniká v búrkovom oblaku, kde sa miešajú ľadové kryštáliky a kvapôčky. Tie sa trú o seba a nabíjajú elektrickým nábojom. Samotný blesk je vyhrotením. Slnko sme použili, len ako dekoračný prvok, ktorý symbolizuje naopak radosť dvojice.