Nikola Šímová
SZŠ Moyzesova, Košice, odbor: farmaceutický laborant
Vek autora(ov): 15 rokov

Vyparovanie
Profesor sa pýta žiakov :,, Aká kvapalina sa vyparuje najrýchlejšie ? ,, Žiaci zborovo odpovedajú:,, PIVO ! ,,