Peter Fecske
SZŠ Moyzesova, Košice, odbor: farmaceutický laborant
Vek autora(ov): 15 rokov

Nočná gravitácia
Neučte sa v noci, gravitácia je silnejšia...