„SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2014“
Výsledky podľa hodnotenia odbornej poroty v kategórii: Dospelí a zmiešané tímy

1. miesto
Mgr. Matěj Bína
Vek autora(ov): 27 rokov
učiteľ matematiky, fyziky, IT a angličtiny na ZŠ a SŠ
Počet bodov: 34

Nový model automobilu
Ako by to mohlo vyzerať, keby vedci začali reálne modelovať priemerné hodnoty z výpočtov.2. miesto
Katarína Šantová, Peter Suchanský, Maximilián Suchanský
Vek autora(ov): 30, 32, 4 rokov
učiteľka, dizajnér, škôlkar
Počet bodov: 26

Výskum v praxi
Veda má mnoho tvárí. Niekedy je ľudská tvár predmetom vedy. Niekedy dokonca poslúži ako zdroj materiálu pre tvorbu modelov napr. slnečnej sústavy alebo rotácie Zeme.