„SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2014“
Výsledky podľa laického hodnotenia v kategórii: Dospelí a zmiešané tímy

1. miesto
Katarína Šantová, Peter Suchanský, Maximilián Suchanský
Vek autora(ov): 30, 32, 4 rokov
učiteľka, dizajnér, škôlkar
Počet bodov: 114

Výskum v praxi
Veda má mnoho tvárí. Niekedy je ľudská tvár predmetom vedy. Niekedy dokonca poslúži ako zdroj materiálu pre tvorbu modelov napr. slnečnej sústavy alebo rotácie Zeme.2. miesto
Mgr. Matěj Bína
Vek autora(ov): 27 rokov
učiteľ matematiky, fyziky, IT a angličtiny na ZŠ a SŠ
Počet bodov: 3

Nový model automobilu
Ako by to mohlo vyzerať, keby vedci začali reálne modelovať priemerné hodnoty z výpočtov.