FYZIKOU OSVIETENÝ SVET

19.4.2005 sme si na FMFI UK na vedeckej show, ktorá bola
realizovaná ako súčasť „Svetovej štafety svetla a fyzikálnych atrakcií” pripomenuli
Svetový rok fyziky, 50 rokov od úmrtia Alberta Einsteina a 25. výročie založenia
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity  Komenského v Bratislave.

 

 Ako to vyzeralo?

 

Otvorenie - príhovor Doc. RNDr. Jána Boďu, dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Jano+Braňo
SCHOLA LUDUS

Kto je rýchlejší? Vedecké divadlo

Ako (asi) pravekí lovci položili základy fyziky a čo to má spoločné s rýchlosťou svetla

      
 

Doc. Vladimír Černý
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

O tom, ako v stredoveku dovolili stvoriteľovi slobodne tvoriť

Populárno-vedecká prednáška
Esej o tom, že fyzikálna teória je (vlastne) kompresia, interpolácia a extrapolácia dát

      

 

Igor Bazovský
a študenti
SCHOLA LUDUS

Ako nás klamú lúče a za čo môže rýchlosť svetla...
Myšlienkový experiment pre každého
(Čo oči nevidia, srdce vraj nebolí...) Čo oči vidia, nie je vždy pravda.
Čo oči nevidia, môže vidieť fyzika
!

         

 

Doc. Miroslav Grajcar
Katedra
experimentálnej fyziky

Nanotechnológie a kvantové počítače

Populárno-vedecká prednáška
Ako urobiť malé veľkým. Ako využiť pravdepodobnosť tak, aby bola presná.

       

 

Mgr. Dušan Kováčik
Katedra
experimentálnej
fyziky

Plienky vo fyzike alebo fyzika v plienkach

Unikátna séria demonštrácií z vývoja modernej technológie opracovávania látok z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK - Ako plazma donútila plienku kamarátiť sa s vodou a ako sa prášok napil

        

 

Prof. Milan Lapin
Katedra astronómie, fyziky Zeme
a meteorológie

Protichodné názory na globálne otepľovanie a ich fyzikálna interpretácia
Populárno-vedecká prednáška

         

 

Doc. Stanislav Tokár
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Štruktúra sveta z hľadiska súčasnej časticovej fyziky

Populárno-vedecká prednáška

     

Doc. František Kundracík
Katedra
experimentálnej fyziky

Príťažlivo-odpudivá mag(-net-)ická veda

Od jednoduchých experimentov k vážnym aplikáciám
Ako sa vznáša zemeguľa? Ako magnety pomáhajú určovať životnosť mostov? Bude v Bratislave supravodivý expres?

       

 SCHOLA LUDUS

Vyhodnotenie súťaže OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP

       

 

 

firma KVANT

 

Laserová show

 


Slovenská fyzikálna spoločnosť
 


Odovzdanie svetelnej štafety
okolo Zeme do Rakúska
svetelné rakety a petardy
 


Sprievodný program

·  Hologramy – Katedra experimentálnej fyziky

   

·  Vybrané interaktívne exponáty z výstav SCHOLA LUDUS

         

 ·        Jedineční moderátori

        

·        Skvelé publikum