vizitka A    vizitka B
 Tlač /pdf/
 Z M E N A 

Prosíme priaznivcov SCHOLA LUDUS aby v roku 2014 posielali 2% z daní pre OZ Vedecká hračka http://www.vedeckahracka.sk/

Obchodné meno (Názov): VEDECKÁ HRAČKA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31750532
Sídlo: 97404 Banská Bystrica, Švermova 26

V prípade, že poukážete 2% z dani, prosíme napíšte nám o tom na schola@scholaludus.sk

Ďakujeme.

 
2percenta

Jednou vetou - kto sme:
Tvoriví a fundovaní nadšenci – vedci, učitelia, študenti s efektívnym know-how pre tvorbu vedecko-popularizačných programov pre radosť i zmenu vzdelávania.

Aktivity a projekty
realizujeme
  • vlastné vedecko-popularizačné moduly
  • pôvodné putovné interaktívne výstavy pre širokú verejnosť
  • záujmové krúžky a letné denné tábory pre deti
  • kultúrno-vzdelávacie súťaže
Kľúčové projekty
Pôvodné interaktívne výstavy pre školy a širokú verejnosť

Prečo dať daň práve nám:

Vieme robiť efektívne programy pre každého. Naše programy napomáhajú zmene školy na tvorivo-objavné dielne múdrosti a ľudskosti. Chceme tvoriť viac programov pre čo najväčší počet adresátov.

Na čo sme použili 2 % z dane v roku 2009

Sumu 6544,86 EUR sme rozdelili nasledovne:
  • 3060,95 EUR na podporu vedecko-popularizačného modulu SCHOLA LUDUS: ŤAŽISKO V POHYBE pozostávajúceho z vedeckého divadielka, tvorivo-objavnej dielne, interaktívnej výstavy a hry. Modul bol realizovaný na 5 slovenských gymnáziách pre 2658 študentov v rámci projektu „Tvorivé objavovanie - do vedy až po uši“ v spolupráci s CVTI SR.
  • 626,50 EUR na podporu projektu Oddelenia biomedicínskej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK „ Fyzikálne aspekty biomedicíny“, ktorého výsledky budú zapracované do komplexného popularizačného prípadu „Priesvitný pacient“ pre pripravovaný portál SCHOLA LUDUS ONLINE.
  • 2490,25 EUR na podporu aktívnej účasti mladých vedcov na odborných podujatiach: Multimedia in Physics Teaching and Learning (2 osoby, Udine, Taliansko), Pilots training courses (2 osoby, Paríž, Francúzsko), Regionálna fyzikálna konferencia na Univerzite Johannes Keppler (1 osoba, Linz, Rakúsko) a účasť 5 osôb na 17. Konferencii slovenských fyzikov v Bratislave.
  • 367,16 EUR na nákup odbornej literatúry.