logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
         
         
Tvorba ŠkVP podľa teórie
učenia SCHOLA LUDUS
     

Ponúkame:
- spracovanie ŠkVP
- konzultácie ŠkVP
     
         
         
kniha   myslenie
         
kniha