logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 
 
     
 

Benchmarkingové fórum SCHOLA LUDUS v dobe informačných technológií:

SCHOLA LUDUS dostala pozvánku zorganizovať v rámci 14. medzinárodnej konferencie  Interaktívne kolaboratívne učenie sa www.icl-conference.org) a 11. medzinárodnej konferencie Virtuálna Univerzita (http://virtuni.eas.sk/) sekciu SCHOLA LUDUS v dobe IT.  Rozhodli sme sa túto sekciu pojať ako benchmarkingové fórum s cieľom identifikovať najlepšiu prax a trendy pre oblasť vzdelávania.

Príspevky na konferenciu:

Výzva na prihlasovanie odborných príspevkov - SK - EN