logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
   
  teplanova
RNDr. Katarína Teplanová, PhD
 
     
 
    RNDr. Katarína Teplanová, PhD. ako samostatná vedecká pracovníčka:
    pracovala pôvodne v oblasti fyziky plazmy na Ústave fyziky MFF UK / FMFI UK.
    Dnes pôsobí v oblastiach fyzikálneho a všeobecného vzdelávania, serióznej tvorivosti a komunikatívnej vedy
    v SCHOLA LUDUS Centre pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

    Výstupom jej práce sú originálne výchovno-vzdelávacie programy, materiály, testy.
 
 
  <