logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
       
       
Aktuality
  Latinský názov SCHOLA LUDUS je prevzatý od Jána Ámosa Komenského a v doslovnom preklade znamená škola hrou. Komenský použil názov SCHOLA LUDUS
v súvislosti s divadielkom:
„... Sme si vedomí toho, že niektorí presadzujú odstránenie scénických a divadelných predstavení, zvlášť komédií, zo škôl, a predsa sú pádne dôvody, ktoré ich odporúčajú zachovať a tam, kde nie sú, zaviesť. ...“
 
       
KEDY JE HRAČKA VEDECKOU A KEDY MÔŽE BYŤ HRA EFEKTÍVNA?  

KEDY JE HRAČKA VEDECKOU A KEDY MÔŽE BYŤ HRA EFEKTÍVNA? (pdf)

Príspevok je zameraný na význam a úskalia vedeckej hračky v procese poznávania, učenia a vzdelávania z perspektívy teórie a praxe autentického pro-vedeckého poznávania a metodológie učenia SCHOLA LUDUS. Za premisy učenia sa považujú vedecká hračka ako prostriedok a zároveň myšlienkový nástroj...

       
ČO SA DÁ VYŤAŽIŤ Z VEDECKEJ HRAČKY?  

ČO SA DÁ VYŤAŽIŤ Z VEDECKEJ HRAČKY? (pdf)

Z vedeckej hračky sa dá spraviť „prípad čiernej skrinky“. Formát prípadov čiernej skrinky predstavuje všeobecný vzdelávací rámec SCHOLA LUDUS na autentické pro-vedecké poznávanie vedeckých hračiek, klasických a aj tých, s ktorými sa hrajú vedci. Prezentovaný je všeobecný vzdelávací formát pre prípady čiernej...

       
Program konferencie VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII  

VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII (program)

V dňoch 18. a 19. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici konala odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Vedecká hračka...

       
Katarína Teplanová: Rozvoj neformálnej výchovy a vzdelávania  

Katarína Teplanová: Rozvoj neformálnej výchovy a vzdelávania

Dňa 6. júna 2018 schválila vláda Slovenskej republiky Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 (ďalej len NPRVV). Už zverejnený, ešte neúplný implementačný plán NPRVV je robustný. Má ohlásená „revízia existujúcich opatrení“ potenciál zásadným spôsobom zmeniť výchovu a vzdelávanie v Slovenskej republike...

       
10. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015  
       
10. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015  
       
10. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015  
10. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015
na tému: EXPERIMENT, o vedeckých experimentoch a experimentovaní
vo vede, vzdelávaní a v živote
Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu.
Aby objavili pre seba kreslenie, vedu, vtip a súťaž ako vynikajúce, zábavné aj vážne formy poznávania, komunikácie aj porozumenia, v ktorých stojí za to sa zdokonaľovať.

       
Letný fyzikálny tábor SCHOLA LUDUS  

Letný fyzikálny tábor SCHOLA LUDUS 2015 - EXPERIMENTÁREŇ

Tento rok na tému: PRÍPAD PRE FYZIKU

 
       
9. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2014  
9. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2014
na tému: MODEL, o modeloch a modelovaní vo vede a v živote
Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu. Aby objavili pre seba kreslenie, vedu, vtip a súťaž ako vynikajúce, zábavné aj vážne formy poznávania, komunikácie aj porozumenia, v ktorých stojí za to sa zdokonaľovať...

Prihlásených vtipov: 72, Počet hlasovaní: 6153
       
Výstava SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2013  
Výstava SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2013

Po úspešnej inštalácii v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave (14. 2. - 21. 3. 2014) je výstava inštalovaná na školách, ktoré sa zapojili do súťaže:

5.5. – 16.5. 2014
Gymnázium Jána Francisciho-Rimavského, Levoča

2.6 – 13.6.2014
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Máte záujem o inštaláciu výstavy vo Vašom meste? Napíšte nám (haverlikova@scholaludus.sk), alebo zavolajte (0918 95 55 72).

 
       
SCHOLA LUDUS ONLINE  
Portál SCHOLA LUDUS online
Vo vývoji je profesionálna virtuálna platforma pre priamu popularizáciu vedy
s originálnym poznávacím prístupom.
Spustenie ostrej verzie sa predpokladá dňa 15.1.2014.
(realizácia spoluprácou s Centrom vedecko-technických informácií SR, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK, projekt APVV LPP-0395-09)

/pre viac info kliknite sem/
 
       
8. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2013  
8. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2013
Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu. Aby objavili pre seba kreslenie, vedu, vtip a súťaž ako vynikajúce, zábavné aj vážne formy poznávania, komunikácie aj porozumenia, v ktorých stojí za to sa zdokonaľovať...

Prihlásených vtipov: 219, Počet hlasovaní: 7694
       
2 percenta pre SCHOLA LUDUS  

2 percenta pre SCHOLA LUDUS

 
       
SCHOLA LUDUS  
Výstava SCHOLA LUDUS - KVAPALINY NETRADIČNE:

V priestoroch Doóbovského kaštieľa tekovského múzea v Leviciach
od 4.4. do 6.5.2012

pondelok - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa 10.00 - 16.00

Materiály pre učiteľov

fotogaléria (Levice - apríl 2012, Nitra - apríl 2011, Bratislava - jún 2011)
 
       
Popularizácia vedy v učiacej sa spoločnosti. Môže byť veda cool?  

Článok:
"Popularizácia vedy v učiacej sa spoločnosti. Môže byť veda cool?"
Popularizáciu vedy nemožno v žiadnom prípade zúžiť na žurnalistiku.
Neodborná popularizácia vedy môže byť kontraproduktívna.
Inštitúcie zabezpečujúce popularizáciu vedy by mali niesť zodpovednosť za permanentnú transformáciu vedy verejnosti a mali by zohrať aj kľúčovú úlohu v rámci aktuálnej reformy školského vzdelávania...

/pre celý článok kliknite sem, článok je zverejnený tu/

 
       
Benchmarkingové fórum SCHOLA LUDUS  
Benchmarkingové fórum SCHOLA LUDUS v dobe informačných technológií:
SCHOLA LUDUS dostala pozvánku zorganizovať v rámci 14. medzinárodnej konferencie Interaktívne kolaboratívne učenie sa www.icl-conference.org)
a 11. medzinárodnej konferencie Virtuálna Univerzita (http://virtuni.eas.sk/) sekciu SCHOLA LUDUS v dobe IT. Rozhodli sme sa túto sekciu pojať ako benchmarkingové fórum s cieľom identifikovať najlepšiu prax a trendy pre oblasť vzdelávania.

/pre viac info kliknite sem/
 
       
SEE  

SEE Science - Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy.

Cieľom SEE Science je zvýšiť presvedčenie verejnosti o význame prírodných vied, technológií a inovácií ako rozhodujúcich faktorov ekonomického rozvoja. Toto sa týka obzvlášť mladých ľudí, pre ktorých je potrebné zviditeľňovať a sprístupňovať vedu novými prostriedkami aké poskytujú centrá vedy.

/pre viac info kliknite sem/

 
       
SCHOLA LUDUS ONLINE  

Projekt SCHOLA LUDUS on-line
Vo vývoji je profesionálna virtuálna platforma pre priamu popularizáciu vedy
s originálnym poznávacím prístupom.
(realizácia spoluprácou s Centrom vedecko-technických informácií SR, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK, projekt APVV LPP-0395-09)

/pre viac info kliknite sem/

 
       
Pozvánka na výstavu SCHOLA LUDUS 20  
Výstava
SCHOLA LUDUS 20:

V priestoroch pavilónu Fyzika 1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského od 1. 6. do 30.6.2011,
v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Vstup na výstavu je po registrácii na adrese schola(at)fmph.uniba.sk

fotogaléria (Nitra -apríl 2011, Bratislava - jún 2011)
 
       
       
       
staršie aktuality  
Do vedy až po uši!  
Vzdelávací vedecko-popularizačný modul
"SCHOLA LUDUS: ŤAŽISKO V POHYBE"

Ťažisko, to nie je len hmotný stred sústavy, ku ktorému sa vyhodnocuje vyváženosť sústavy. Poloha ťažiska v sústave spolurozhoduje o tom, ako sa sústava hýbe, ako zaujímavo sa vyvíja jej zložitý (mechanický) pohyb a aj o tom, ako sa sústava brzdí a ničí...
Aj každá myšlienka, učenie a poznávanie má svoje ťažisko!
       
Myslenie by malo byť komplexné  

Myslenie by malo byť komplexné

Katarína Teplanová hosťkou spoločensko-politického týždenníka Slovo
číslo 25/2008.

/pre viac info kliknite sem/

 
       
Kniha o teórii učenia SCHOLA LUDUS    
       
Do vedy až po uši!  

Súťaž "SCHOLA LUDUS: Reťazová reakcia"
„Navrhujte, kreslite, plánujte, zháňajte, stavajte, skúšajte, vyhrajte!
Vytvoriť „reťazovú reakciu“ z reálnych fyzických objektov je výzva.
Pre koľko hláv a koľko párov rúk? - Nuž to je na Vás.
Výhodou je určite skupina „adrenalínových“ nadšencov so zmyslom pre humor a spoločnú vec...

Vyhodnotenie súťaže "SCHOLA LUDUS: Reťazová reakcia"

 
       
Zážitkové sústredenie  

Zážitkové sústredenie SCHOLA LUDUS
pre učiteľov prírodovedných predmetov


Cieľom sústredenia je podporiť zmenu prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé poznávanie tak, aby jeho výsledkom boli operačné poznatky a rozvinuté poznávacie a komunikačné kompetencie na overenej metodologickej báze SCHOLA LUDUS.

/pre viac info kliknite sem/