logo
Poznávanie s radosťou.
Múdrosťou k prírode a ľudskosti.

Dve percentá z dane pre SCHOLA LUDUS

Untitled Document
           
           
 

Projekt SCHOLA LUDUS on-line (APVV-LPP-0395-09):

Pilotná verzia

Buduje sa profesionálna virtuálna platforma pre priamu modernú popularizáciu vedy a popularizačný portál pre neformálne pro-vedecké vzdelávanie pre každého, s osobitným zreteľom na žiakov a učiteľov SŠ. Popularizačná koncepcia portálu bude postavená na teórii učenia SCHOLA LUDUS. Pilotný obsah bude približovať základy vedeckého poznania v kontexte moderného výskumu. Aktivity projektu zahŕňajú softvérovú implementáciu popularizačnej koncepcie; tvorbu obsahu - naštartovanie portálových rubrík, tvorbu pilotných komplexných popularizačných prípadov postavených na kvalitnom videozázname reálnych procesov aj pilotnú verejnú prevádzku portálu spojenú s intenzívnym testovaním účinnosti vytvorených programov s vybranými skupinami adresátov. Sprievodnými aktivitami projektu sú kognitívny a didaktický výskum a PR programy.

           
  Materiály pre učiteľov
           
 
SCHOLA LUDUS virtual science centre : 
Building e-framework for new paradigm of teaching and learning.

Teplanová, K.:
JEDNA HLAVA – JEDEN ŽIAK, JEDEN UČITEĽ a jedno pro-vedecké učenie.
In: Kíreš, M., Krupa, D. (Ed.): Tvorivý učiteľ fyziky VII, Národný festival fyziky 2014, ISBN 978-80-971450-3-3, s. 210-223

Článok: TU_Teplanova_2014.pdf
Prezentácia (bez videí): KT2014_JHJZJU.pdf

   
Veda do škôl, cesta k vede

Teplanová, K.:
Veda do škôl, cesta k vede
In: Odborný príspevok v zborníku z konferencie Čaro vedy sa začína v škole (Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť). 21. júna 2013, Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o., 2013. s. 190-195, ISBN 978-80-8140-079-7

Článok: zbornik_CARO_VEDY_jun_2013_KT.pdf

   
SCHOLA LUDUS virtual science centre : 
Building e-framework for new paradigm of teaching and learning.

Teplanová, K.:
SCHOLA LUDUS virtual science centre :
Building e-framework for new paradigm of teaching and learning.
In: Proceedings of the International Conference Interactive Collaborative Learning (CD), Wien : IEEE, 2011. pp.608-610, ISBN 978-1-4577-1746-8

Článok: ICL2011_Teplanova_full.pdf
Prezentácia (bez videí): ICL2011_Teplanova_prezentacia.pps

   
SCHOLA LUDUS: New Eyes for Science Beauty : Three e-learning formats based on scientific visualisation and pro-science teaching.

Teplanová, K. - Zelenák, M.:
SCHOLA LUDUS: New Eyes for Science Beauty :
Three e-learning formats based on scientific visualisation and pro-science teaching.

In: Proceedings of the International Conference Interactive Collaborative Learning (CD), Wien : IEEE, 2011. pp.602-607, ISBN 978-1-4577-1746-8

Článok: ICL2011_Teplanova_Zelenak_full.pdf
Prezentácia (bez videí): ICL2011_Teplanova_Zelenak_prezentacia.pps

   
Koncepcia pre komplexný poznávací modul "Atmosféra".

Teplanová, K.:
Koncepcia pre komplexný poznávací modul "Atmosféra".
SCHOLA LUDUS on-line 2011.


Textová forma: KPM_Atmosfera.pdf
Prezentácia (bez videí): KPM_Atmosfera.pps

   
Komplexný popularizačný prípad pre portál SCHOLA LUDUS on-line : Ukážka aplikácie cyklu učenia podľa SCHOLA LUDUS.

Teplanová, K.:
Komplexný popularizačný prípad pre portál SCHOLA LUDUS on-line :
Ukážka aplikácie cyklu učenia podľa SCHOLA LUDUS.


Textová forma: KPP_Poskakujuci_balon.pdf
Prezentácia (bez videí): KPP_Poskakujuci_balon.pps

   
   
Podporné články  
SCHOLA LUDUS serious educational games :
The problem of mechanic balancing in virtual and real games.

Haverlíková, V.:
SCHOLA LUDUS serious educational games :
The problem of mechanic balancing in virtual and real games.

In: Proceedings of the International Conference Interactive Collaborative Learning (CD), Wien : IEEE, 2011. pp.615-619, ISBN 978-1-4577-1746-8

Stiahnuť (klik)

   
Tvorivo-objavná dielňa: Meranie tlaku

Haverlíková, V.:
Tvorivo-objavná dielňa: Meranie tlaku
In: Zborník príspevkov zo IV.odbornej konferencie Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava : Mladí vedci Slovenska a CVTI SR, 2011, s. 55-59, ISBN: 978-80-970496-6-9

Stiahnuť (klik)

   
Didactical structure of summer camp SCHOLA LUDUS : Experimentáreň 2011 - Meteorology

Haverlíková, V.:
Didactical structure of summer camp SCHOLA LUDUS :
Experimentáreň 2011 - Meteorology

In: 17. Konferencia slovenských a českých fyzikov,
Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina, 5.-8.september 2011

Stiahnuť (klik)

   
Súťaž SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2010 - Energia.

Haverlíková, V.:
Súťaž SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2010 - Energia.
In: Tvorivý učiteľ fyziky IV, zborník príspevkov z Národného festivalu fyziky 2011, Bratislava: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011. s. 78 – 84. ISBN978-80-970625-3-8

Stiahnuť (klik)

   
Súťaž SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2011 - Spoľahni sa na vedu.

Haverlíková, V.:
Súťaž SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2011 -
Spoľahni sa na vedu.

In: Fyzikálne listy, XVI. (2011), č.3, s. 9-10. ISSN 1337-7795


Stiahnuť (klik)

   
Súťaž SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2011 - Spoľahni sa na vedu.

Haverlíková, V.:
Obrázkový vtip vo vyučovaní fyziky.
In: Fyzikálne listy, XVI. (2011), č.3, s. 10-11. ISSN 1337-7795


Stiahnuť (klik)

   
Hra ako vyučovacia metóda - predstavy učiteľov fyziky.

Horváthová, J. - Haverlíková, V.:
Hra ako vyučovacia metóda - predstavy učiteľov fyziky.
In: Recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Sapere Aude 2011 "Evropské a české vzdělání", Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. s. 485-490. ISBN 978-80-904877-2-7, ETTN 085-11-11006-03-8

Stiahnuť (klik)

   
Prieskum postojov učiteľov fyziky k využívaniu hier vo vyučovaní.

Horváthová, J.:
Prieskum postojov učiteľov fyziky k využívaniu hier vo vyučovaní.
In: Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FMFI UK, Bratislava, 1. vyd. Bratislava : Knižničné a edičné centrum, 2011. s. 398. ISBN 978-80-89186-87-7

Stiahnuť (klik)

   
Nanotechnológie – diskusná hra PlayDecide

Horváthová, J.:
Nanotechnológie – diskusná hra PlayDecide
In: Poznatky modernej fyziky a ich aplikácia do vyučovania fyziky, zborník z vedeckej konferencie Fyzikálne vzdelávanie v kontexte modernej fyziky, Ružomberok : Verbum, 2011, s. 118-128, ISBN 978-80-8084-798-2

Stiahnuť (klik)

   
Vplyv hry Energia pre budúcnosť na postoje žiakov k využívaniu rôznych zdrojov energie.

Horváthová, J.:
Vplyv hry Energia pre budúcnosť na postoje žiakov k využívaniu rôznych zdrojov energie.
In: Tvorivý učiteľ fyziky IV, zborník príspevkov z Národného festivalu fyziky 2011, Bratislava: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011. s. 112-115. ISBN978-80-970625-3-8

Stiahnuť (klik)

   
Diskusná hra energia pre budúcnosť.

Horváthová, J.:
Diskusná hra energia pre budúcnosť.
In: Fyzikálne listy. č. 1, XVI. Ročník, FMFI UK 2011. s. 3-6. ISSN 1337-7795

Stiahnuť (klik)

 
Prieskum postojov učiteľov fyziky k využívaniu hier vo vyučovaní.

Haverlíková, V. - Horváthová, J.:
Educational games supporting learning about Meteorology.
In: 17. Konferencia slovenských a českých fyzikov, Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina, 5.-8.september 2011

Stiahnuť (klik)

   
           
   
           
           
  loga
           
  <<